کتاب هولوکاست:پیگرد و کشتار یهودیان به همت نشر ثالث به چاپ رسیده است.یکی از پرسش‌های بزرگ تاریخ قرن بیستم این است که دلیل دشمنی رژیم ناسیونال سوسیالیست هیتلر با یهودیان چه بود و این دشمنی به چه سیاست‌ها و اقداماتی انجامید؟تاریخچه‌ی یهودی ستیزی ناسیونال سوسیالیست‌ها از ساحت نظری آغاز می‌شود و به کشتار یهودیان اروپا در جریان جنگ جهانی دوم می‌رسد.مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این باره می‌توان مطرح کرد از این قرارند: ریشه‌های یهودی ستیزی در کجا نهفته بود؟ یهودی ستیزی سیاسی چگونه شکل گرفت و چگونه به ابزاری سیاسی برای جلب آرا و پشتیبانی توده منجر شد؟ سیاست حذف یهودیان در آلمان از کجا آغاز شد؟ چه روندی را پشت سر گذاشت؟ و…آلکساندر براکل، نویسنده‌ی کتاب کوشیده است موضوعی به این بزرگی و گستردگی را به طور خلاصه در حجمی محدود و مناسب جمع کند و روایتی روشن از آن به دست دهد.در بخشی از کتاب می‌خوانیم: به محض آن‌که اتاق پر می‌شد،درها را می‌بستند و گاز از دریچه‌ای تزریق می‌شد.بر روی دری که هوا از آن عبور نمی‌کرد، یک سوراخ چشمی قرار داشت که مردان اس.اس از آن می‌توانستند صحنه‌ی جان کندن را ببینند.در جریان تزریق گاز،صدای بلند موتورها و آژیرها مانع آن می‌شد که فریاد مرگ قربانیان درمانده به گوش کسی رسد.به طور میانگین حدود 20 دقیقه طول می‌کشید تا در اتاق گاز، دیگر کسی نجنبد…

هولوکاست:پیگرد و کشتار یهودیان با قطع رقعی و در 255 صفحه منتشر شده و قیمت آن 25 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید