اگر دوستدار آثار آرتور کانن دویل و مخلوق شگفت انگیزش شرلوک هلمز باشید بازار نشر این روزها یک خبر خوب برای شما دارد:چاپ کتابی با عنوان “سگ خانواده‌ باسکرویل”.

آرتور کانن دویل هنگامی که هنوز کار پزشکی‌اش را دنبال می‌کرد،تحت تاثیر گابریو نویسنده‌ی فرانسوی و نخستین پلیسی نویسی که بررسی جرم به شیوه‌ی علمی و بر اساس منطق را باب کرد،به نوشتن پرداخت.ماجراهای شرلوک هولمز به سبب حضور شخصیت خارق العاده هلمز،به چنان شهرت و محبوبیتی دست یافت که پایش به روی صحنه تئاتر هم باز شد.مشهور است که وقتی دویل خواست به این مجموعه  پایان دهد،در واپسین ماجرایی که برای این شخصیت ساخت،او را در پرتگاهی با یکی از خطرناک‌ترین دشمنانش که از هلمز ضرب شست‌های متعددی دیده بود رو به رو کرد و سقوط هر دو رقیب به ماجراهای شرلوک هلمز پایان داد،ولی اعتراض‌های بسیار-و روایتی نه چندان معتبر حاکی از شکسته شدن شیشه‌های خانه‌ی نویسنده به دست معترضان!سبب شد که دویل بازگشت هلمز را بنویسد.سگ خانواده‌ باسکرویل را قاسم صنعوی ترجمه کرده و نشر شمشاد آن را با قیمت 19500 تومان چاپ کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید