شخصیت مرکزی رمان همزاد داستایفسکی، گولیادکین که کارمند دستگاه پر پیچ و خم دولتی در روسیه است، مبتلا به جنون فزاینده‌ی تعقیب و آزار، به مردی برمی‌خورد که عینا همانند او و همنام اوست. ابتدا گولیادکین با او دوستی می‌کند و شغلی در اداره‌ی خودش برایش دست و پا می‌کند. ادامه روند قصه، کشمکش‌های اوست با همزادش. گولیادکین کم کم حس می‌کند همزادش، نگاه ویژه و تحسین و عنایت بالادستی‌ها و همکارانش را به دست می‌آورد حال آنکه کوشش او در کسب این مزایا بی فایده بوده است! در ذهن پریشان گولیادکین، همزادش رهبر دسیسه‌ای علیه او می‌گردد و این وضعیت شرایط را بحرانی می‌کند. از اینجا به بعد داستایفسکی به شکل استادانه‌ای دست به تجزیه و تحلیل حالت‌های روحی و افکار شخصیت گولیادکین می‌زند. همزادِ داستایفسکی بررسی شگفت انگیزی در باب روانشناسی آدم‌های نابهنجار است. همزاد با ترجمه درخشان سروش حبیبی همراه شده و نشر ماهی چاپ هفتم اثر حاضر را با قیمت 17 هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید