کتاب رقص سایه اثر دیوید ریکو توسط نشر افکار به چاپ رسیده است.سایه‌ی ما مجموعه‌ای از ویژگیهای ناخوشایند ماست که می‌کوشیم آن را پنهان کنیم.چیزهایی در مورد خودمان که از آنها خوشمان نمی‌آید و یا از اعتراف به آن‌ها می‌ترسیم.اما سایه شامل قدرت مثبت ما هم هست که از آن استفاده نمی‌کنیم.سایه به عنوان بخشی از وجود ما،کاملا در تضاد با آن چیزی است که هستیم یا تصور می‌کنیم که هستیم.نیمه تاریک وجود هر کسی،قلمرویی بی حد و مرز و بدون محدودیت است و هر کسی در این قلمرو فراتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد.دیوید ریکو در این کتاب می‌کوشد به خواننده بیاموزد که چگونه از سایه خود در رابطه با خانواده،زندگی فردی و… سود ببرد.رقص سایه،رها سازی خلاقیت نیمه‌ی تاریک وجود را محمد مهدی کهربی به همراه عاطفه عبدی به اتفاق ترجمه کرده‌اند.اثر حاضر در 350 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده و قیمت آن 30 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات
برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید