آن دیالوگ معروف فیلم خوب بد زشت را خاطرتان هست؟همان دیالوگی که شخصیت خوب به شخصیت زشت می‌گوید: “تو دنیا دو جور آدم وجود داره، اونا که اسلحه دستشونه و اونا که زمینو می‌کنن”.

شاید همین دیالوگ کلید ورود به جهان کتاب آندره د گیلوم باشد.”چگونه بر جهان حکومت کنیم” کتابی است برای پرورش و رشد دیکتاتور درون شما.آن را خوب و با دقت بخوانید،خدا را چه دیدید شاید شما هم روزی آدم دم کلفتی شدید.برای سواری و بیگاری کشیدن از مردم همیشه محتاج استفاده از زور نیستید.خیلی از دیکتاتورها به مدد آرای مردمی به قدرت رسیدند.کسب قدرت از این شیوه هم معقول است و هم از نقطه نظر عامه،مشروع.یادتان باشد جانشین هرکسی می‌خواهید بشوید اول از همه باید او را بی‌آبرو کنید،بدجوری هم بی آبرو کنید.حاکم و رئیس کل فعلی،نه تنها اعمالش شیطانی و به ضرر مردم و کشور است بلکه از لحاظ شغلی فردی بی کفایت و سست عنصر و نوکر بیگانه و از لحاظ اخلاقی متزلزل،فاسد و منحرف است.خلاصه منسوب کردن هر صفت بدی که سراغ دارید از جمله صفات بد خودتان به طرف مقابل خوب جواب می‌دهد.کتاب حاضر در یازده فصل و یک پیش‌گفتار قدم به قدم شما را در تبدیل شدن به یک دیکتاتور موفق همراهی می‌کند!!!

چگونه بر جهان حکومت کنیم،راهنمای دیکتاتور بلند پرواز را حسین یعقوبی ترجمه کرده و نشر مروارید آن را در 164 صفحه و با قیمت 13 هزار تومان عرضه کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید