راز جذب انرژی‌های مثبت

کتاب راز بر پایه‌ی قانون جذب نوشته شده.انسانها اصولا همان چیزی را به دست می‌آورند که در مورد آن می‌اندیشند.انسانهای منفی نگر همواره انرژی‌های منفی را به خود جذب می‌کنند و احساس و داشته‌های مثبت،همواره جذب مثبت اندیشان می‌شود.راندا برن بر پایه‌ی همین قانون به ظاهر ساده کتابی تالیف کرده که همواره با استقبال گسترده‌ای در سطح جهان روبرو بوده است.راز در کشورمان بارها توسط مترجمان گوناگون ترجمه شده که ترجمه سارا رحیمی از نشر زرین،پس از مدتی که در بازار نشر نبود مجددا عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید