ساده‌ترین و معمول‌ترین راه برای خلاص شدن از کابوس مرگ فکر نکردن به آن است. اما مرگ را نه می‌توان علاج کرد و نه کنترل. این واقعیت که ما خواهیم مرد و اینکه مرگ هر لحظه می‌تواند سر برسد، بر کل زندگی ما سایه افکنده است. راه‌های زیادی برای اندیشیدن درباره مرگ و کنار آمدن با آن هست که البته خیلی از آنها تلاشی است برای گریز از آن. تاد می در کتاب مرگ که به عنوان ششمین جلد از مجموعه تجربه و هنر زندگی توسط نشر گمان به چاپ رسیده است می‌خواهد با مرگ با تمام قدرت آن رویارو شود. او با فرض اینکه مرگ پایان زندگی ماست می‌پرسد این مسئله چه معنایی در زندگی ما دارد؟ چطور می‌توانیم همچون موجوداتی که خواهیم مرد و می‌دانیم که خواهیم مرد زندگی کنیم؟ و اساسا چگونه می‌توان با این تضاد میان مرگ و زندگی کنار آمد؟

چاپ پنجم کتابِ مرگ با ترجمه رضا علیزاده و با قیمت 25 هزار تومان هم اکنون در کتابفروشی‌ها موجود است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید