دیکتاتورها و مکتب‌شان

رمان مکتب دیکتاتورها نوشته اینیاتسیو سیلونه توسط نشر ماهی تجدید چاپ شده و به بازار نشر بازگشته است. مکتب دیکتاتورها داستان دو آمریکایی مشکوک است: یک جوجه دیکتاتور و دیگری مشاور ایدئولوژیک او. این دو به اروپا سفر می‌کنند تا شگردها و فوت و فن‌های دیکتاتوری را بیاموزند! به هر صورت اروپا در زمینه‌ی دیکتاتوری تجارب عمیقی را از سر گذرانده. اما آشنایی با تومازو، یک تبعیدی ایتالیایی اتفاقات بامزه‌ای را رقم می‌زند…

چاپ پنجم ترجمه‌ی مهدی سحابی از مکتب دیکتاتورها با قیمت 14 هزار تومان بازنشر و عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید