دعوت به همکاری

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات به منظور تکمیل نمودن کادر پرسنلی خود در واحدهای زیر استخدام می نماید. کلیه واجدین شرایط می توانند در ساعات اداری
( 8:30 الی 16:30 ) روزهای شنبه الی چهارشنبه از طریق شماره تلفن 77354105 داخلی 102 و 101 تماس حاصل نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

فرم استخدام
در صورت نیاز به دریافت مشاوره می توانید از ساعت
( 8:30 الی 16:30 ) روزهای شنبه الی چهارشنبه از طریق شماره تلفن های 40772315 و 40772313 تماس حاصل نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند.