کتاب چهار میثاق پیرامون خردِ سرخپوستان تولتک به همت نشر ذهن آویز تجدید چاپ شده و مجددا به کتابفروشی‌ها بازگشته است. سرخپوستان تولتک در فرهنگِ خود، چهار پیشنهاد (میثاق) برای بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به سعادت دارند:

میثاق اول: با کلام خود گناه نکنید.

میثاق دوم: هیچ چیز را به خود نگیرید.

میثاق سوم: تصورات باطل نکنید.

میثاق چهارم: همیشه بیشترین تلاشتان را کنید.

دون میگوئل روئیز نویسنده‌ی مکزیکی کتاب، پس از تصادفی مرگبار که از آن جان سالم به در برد، تصمیم گرفت برای آموزه‌های شَمَنی نزد مادربزرگ خود برود. شَمَن در فرهنگ سرخپوستان به فردی گفته می‌شود که راهنمای دیگران برای رهایی از محدودیت‌های خودشان است. گرفتاری‌های ذهنی می‌تواند علت بسیاری از بیماری‌های روحی و جسمی باشد و میثاق‌های 4 گانه حاضر بر اساس آموزه‌های سرخپوستی راه اطمینان‌بخشی است برای رسیدن به سعادت. چاپ بیست و ششم چهار میثاق با ترجمه دل آرا قهرمان و با قیمت 11 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید