نمایشنامه دروغگو اثر کمدی نویس بزرگ ایتالیا کارلو گولدونی به همت نشر بیدگل به چاپ رسیده است.دروغگو را می‌توان در زمره بهترین کمدی‌های کارلو گولدونی بشمار آورد.این کمدی برای بار نخست در بهار 1750 در “من توا” زادگاه آرلکینو روی صحنه رفته است.گولدونی در این نمایشنامه و با الهام از کمدی فرانسوی دست روی یکی از صفات مذموم بشری می‌گذارد و بر پایه آن داستان خود را با دو خط روایی جلو می‌برد.چی پولا منتقد ایتالیایی می‌نویسد: اگر مولیر با تکیه بر صفت خساست، هارپاگون را خلق و کمدی خسیس‌اش را جاودانه کرد،گولدونی با “لِلیو” و دروغگویی‌های بی امانش این کار را انجام می‌دهد.گولدونی در ماهیت کمدیا دلارته تغییرات بنیادی ایجاد می‌کند و از آن جمله “بریگلا” است که در کمدیا دلارته همواره به عنوان یک زانّی (نوکر) معرفی شده، اما اینجا در مقام دوست و مشاور فلوریندو جوان عاشق پیشه‌ی کمدی ظاهر می‌شود.دروغگو را علی شمس ترجمه کرده و اثر حاضر در 181 صفحه،قطع رقعی،جلد نرم و با قیمت 15 هزار تومان به چاپ رسیده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید