کورت ونه گات در رمان درخشان خود، سلاخ خانه شماره 5 از تجربیات مشاهده بمباران معروف این شهر در فوریه سال 1945 می‌گوید.ونه گات که در آن زمان (اواخر جنگ جهانی دوم) به عنوان اسیر جنگی در این شهر حضور داشته، توانسته از خلال مشاهدات خود رمان بسیار مهمی خلق کند.” بله! رسم روزگار چنین است“این جمله معروف بیلی پیلگریم قهرمان رمان است که بعد از وقوع هر فاجعه‌ای به زبان می‌آورد.گویی همگان سرنوشت محتوم خود را پذیرفته و واقعیت خانمان برانداز جنگ را قبول کرده‌اند. بیلی که در زمان بمباران در سلاخ خانه‌ای زیرزمینی پناه گرفته در مورد جنگ فلسفه ورزی می‌کند.

“مافوق گفت باید یک نردبان بیاورند و اجساد را بیرون بکشند و بدین ترتیب بهره برداری از نخستین معدن جسد آغاز شد. طولی نکشید که صد ها معدن جسد شروع به کار کرد. در آغاز بوی بد نمی دادند. شبیه موزه های مجسمه های مومی بودند. اما بعد اجساد از هم متلاشی و ذوب شدند. بله رسم روزگار چنین است. وقتی به مائوربی که با بیلی کار می کرد دستور دادند به داخل تعفن برود از زور استفراغ مرد. در حال استفراغ کردن استفراغ کردن استفراغ کردن خود را پاره کرد. بله رسم روزگار چنین است”

کورت ونه گات جونیر از نویسندگان آمریکایی با تباری آلمانی است که از همان زمان انتشار اولین کتابش “پیانوی خودکار” همواره مورد توجه ادبیات دوستان در سراسر جهان بوده است.

سلاخ خانه شماره 5 را علی اصغر بهرامی ترجمه کرده و انتشارات روشنگران آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.قیمت این کتاب 30 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید