کتاب ایزدان و ایزد بانوان که سیری است در اساطیر یونان باستان به همت نشر کلک آزادگان به بازار نشر عرضه شده است.واژه اسطوره از واژه یونانی میتوس به معنای داستان یا گفتار گرفته شده است.اسطوره اغلب برای توصیف داستانی به کار می‌رود که حکایتگر رویداد یا موضوعی است که در طبیعت رخ می‌دهد، مانند آفرینش یک گل یا حیوان خاص،جای بیابان‌ها یا اقیانوس‌ها و حتی منشاء و چرخه‌ی فصل‌ها.داستان‌های مربوط به خاستگاه‌های آداب و رسوم و سنت‌ها نیز می‌توانند اسطوره تلقی شوند.هرچند ممکن است در اسطوره‌ها به برخی شخصیت‌ها یا رویدادهای حقیقی نیز اشاره شده باشد،اما این داستان‌ها را نباید به منزله‌ی تاریخ به شمار آورد.از آنجا که منشا جهان ناشناخته است،هر فرهنگ و تمدنی تلاشی وافر برای معنا دادن به این راز به خرج می‌دهد و بیش‌تر فرهنگ‌ها،اسطوره‌هایی دارند که به تبیین آفرینش جهان و آغاز زمان کمک می‌کند.میشل ام.هول در کتاب حاضر مبنا را بر واکاوی نگاه اسطوره‌ای بر این منشاء ها در یونان باستان قرار داده است.ایزدان و ایزدبانوان را زهره جمشیدی کیا ترجمه کرده و نشر کلک آزادگان این کتاب را در 112 صفحه و با قیمت 12500 تومان عرضه کرده است.

واحد خبر گزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید