بخشی از رمان جاودانه جان اشتاین بک “خوشه‌های خشم”:

 

برای مشاهده این عنوان در فروشگاه کلیک کنید