بانو با سگ ملوس و داستان‌های دیگر شامل مجموعه‌ای از مهمترین داستان‌های کوتاه آنتوان چخوف به همت نشر ثالث به چاپ رسیده است.چخوف را می‌توان استاد داستان‌های کوتاه با مایه‌های طنز ظریف اجتماعی دانست.خود داستان بانو با سگ ملوس از نظر ساختاری و مضمونی از قابل توجه‌ترین داستان‌های کوتاه چخوف است.چخوف،آنا سرگه‌یونا را تنها با چند کلمه توصیف می‌کند:میانه بالا،موطلایی،با سگی سفید.ولی این زن پاک،فروتن و محجوب که هیچ چیز قابل توجه زیادی در ظاهر او وجود ندارد محبوب دلفروز،شادی‌آور و سعادت‌بخش گوروف است.عشق این زن،چشمان گوروف را می‌گشاید و پی می‌برد که زندگی‌اش زیر و رو شده است و دیگر نمی‌تواند مانند پیش زندگی کند…

داستان‌های چخوف همه آژیر دهنده و در عین حال دارای لحنی آرام و خالی از هر گونه درس اخلاق و رفتار و تعیین وظیفه است.چخوف می‌گفت: “زمانی انسان بهتر خواهد شد که به او نشان بدهند اکنون چگونه است” و داستان‌های چخوف به استادانه‌ترین شکل ممکن نمایش اکنون انسان روسی است.بانو با سگ ملوس و داستان‌های دیگر را عبدالحسین نوشین ترجمه کرده و نشر ثالث آن را در 256 صفحه و با قیمت 20 هزار تومان چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید