کتاب نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران شامل جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران به تالیف احمد کاظمی موسوی به چاپ رسیده است.هیچ جامعه‌ای بدون بازشناسی و بازپروری نهادهای خود،به صرف تغییر مقررات یا انقلاب سیاسی،قادر به تحول در ساختار روابط اجتماعی خویش نیست.مثلا برای پیاده کردن مفهومی به نام دموکراسی در خاورمیانه،ما مقررات خوش نمایی در قوانین اساسی کشورهای این منطقه می‌بینیم،اما کمتر اثری از اجرای آن‌ها مشاهده می‌کنیم.در کتاب حاضر به خاستگاه قدرت و عناصر سازنده‌ی اقتدار در اسلام،چگونگی شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید،تجربه‌ی دموکراسی در خاورمیانه،بازشناسی مفاهیم دادرسی،جهاد و حقوق بشر در اسلام،تلقی اندیش گران مسلمان از حقوق بشر،نقش نیروی شهری داش‌ها و جاهل‌ها در دو رویداد 28 مرداد و 15 خرداد،پایه‌های اقتصادی و اجتماعی بازار-مسجد و زوال قدرت اجرایی دولت مصدق پرداخته شده است.این مجموعه مقالات در سه بخش و 16 عنوان تنظیم و گردآوری شده است.کتاب حاضر در 318 صفحه، با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 25 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید