زهرا بیگدلی مجموعه داستان خانم جولی را به تازگی توسط انتشارات پیدایش منتشر کرده است.

«خانم جولی» مجموعه هشت داستان کوتاه درباره مردم طبقه متوسط است. داستان‌هایی نه چندان کوتاه از آسیب‌های اجتماعی مردمی که باید نگاهی دوباره به خود، جایگاه و دغدغه‌هایشان کنند. مطالعات جامعه‌شناختی زهرا بیگدلی باعث شده است که فضای قصه‌ها و سوژه‌های او نگاهی تازه به جامعه در حال گذار ایران داشته باشد.

«امتیاز 19»، «میسیز جولی»، «رخ آبی»، «شام خداحافظی»، «عدد شانس»، «فروشی نیست»، «گیلاس‌های دزدی» و «مافیا» نام نه داستان این کتاب است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «پتو را روی سرش کشید و دست انداخت از روی پاتختی دو مسکن خواب‌آور برداشت و بدون آب قورت داد. چشم‌هایش را بست و به سکوت پنجشنبه زمستان کوچه گوش داد. سکوت کوچه و خانه هر دو سوتی به دست گرفته بودند و همزمان با هم با قدرت تمام توی سوت می‌دمیدند».

مجموعه داستان «خانم جولی» اثر زهرا بیگدلی در 156 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسط نشر پیدایش منتشر شده است.

برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران “ایبنا”