کتاب حرفه:عکاس، شناخت‌نامه‌ی 200 عکاس مطرح تاریخ عکاسی است. کسانی که به گمان گردآورندگانِ این مجموعه، نمایندگان تحول رسانه عکاسی، از آغاز پیدایش آن در سال 1839 تا ابتدای سال‌های ورود فن‌آوری دیجیتال به این حوزه بوده‌اند و هرکدام با افزوده‌های تصویریشان، مسیر معمول رسانه را دستخوش تغییر و تحول کرده‌اند. این مسیر از لوئی ژاک داگر مخترع عکاسی آغاز و به لورتا لوکس که یکی از نمایندگان جدی کاربریِ عکاسی دیجیتال است خاتمه یافته است. حرفه: عکاسی در دو جلد به همت انتشارات حرفه هنرمند به چاپ رسیده و با قیمت 250 هزار تومان هم اکنون در کتابفروشی‌ها موجود است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید