کتاب “باشگاه مشت زنی” رمان خواندنی و محبوب چاک پالانیک به همت نشر چشمه تجدید چاپ شده است. باشگاه مشت زنی قصه‌ی کارمند بدبینی است که در یک کارخانه اتومبیل سازی کار می‌کند و مدتی است از بی‌خوابی رنج می‌برد. او روزی با فردی با لباس‌های عجیب و غریب آشنا می‌شود که شغلش بازاریابی صابون است و عقاید نو و جالبی دارد. با او به محل زندگی‌اش در محله‌ای می‌رود که زباله‌های سمی شهر را در آنجا انبار می‌کنند، شیفته او می‌شود و با او در مورد آزادی و راه‌های کسب قدرت صحبت می‌کند. این دو برای آن که از عقده‌های درونی خالی شوند و به نوعی تجربه تولدی دوباره داشته باشند، آگاهانه شروع به کتک کاری می‌کنند! بعد از آن، فکر راه اندازی یک باشگاه به ذهن آن‌ها خطور می‌کند. اما نه یک باشگاه معمولی! بلکه یک باشگاه مشت‌زنی زیرزمینی!

چاپ نهم ترجمه پیمان خاکسار از باشگاه مشت‌زنی با قیمت 20 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید

00