“تابستان و غم” جدیدترین دفتر شعر احمدرضا احمدی به همت نشر چشمه به چاپ رسیده است.احمدرضا احمدی از همان نخستین دفتر شعرش یعنی “طرح” که در سال 1340 منتشر شد، خود را به عنوان یکی از جدی‌ترین شاعران نیمایی به همگان شناساند و تاکنون دفترهای شعر متعددی سروده است. شعر احمدی واجد قابلیت‌های فرمی والایی است که او را در میان شاعران معاصر در جایگاه بالایی قرار می‌دهد.از وی تاکنون دفترهای شعری چون چای در غروب جمعه روی میز سرد می‌شود، ساعت 10 صبح بود، عزیز من، عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود و… به چاپ رسیده است.در یکی از اشعار این دفتر شعر می‌خوانیم:

ما چرا بهار را رها کردیم

و به جای آن تابستان سوزان را

جانشین بهار کردیم

سهم ما از زندگی مجهول بود

و مرگ مدام به ما خیره بود

تکه نانی از سفره برداشتیم

که بوی کهنگی می‌داد

پرنده‌ها آوازهای ما را

نوک می‌زدند

تابستان و غم در 453 صفحه‌ی رقعی با جلد نرم به چاپ رسیده و با قیمت 40 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات