می‌توان تنگسیر، رمان درخشان ِمنتشر شده در سال 1342 را نقطه عطفی در پرونده کاریِ صادق چوبک دانست. زائر محمد در میان تمامی شخصیت‌های خلق شده توسط چوبک، یک ویژگی بارز دارد: او نمایانگر بهترین و درخشانترین ویژگی‌های سلحشوری و جوانمردی است و از معدود آدم‌های نوشته‌های چوبک است که آگاهانه و به رغم ایمان دینی استوار خود، برای انتقام آماده می‌شود و آن را به خداوند واگذار نمی‌کند. روح طغیانگر زائر محمد که بر ضد پلیدی‌های زمانه می‌شورد، از او شخصیتی کنشگر و فعال خلق می‌کند و از این نظر در میان شخصیت‌های خلق شده در رمان‌های فارسی او جایگاه ویژه‌ای دارد. صادق چوبک زاده تیرماه 1295 در بوشهر و درگذشته سال 1377 در برکلی آمریکا از جمله نویسندگانی است که نقش پررنگی در مطرح شدن ادبیات نوین ایران در سراسر جهان دارا است. نشر نگاه به تازگی چاپ ششم این اثر خواندنی را با قیمت 16 هزار تومان تجدید چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید