تنها 5 روز مانده تا سمینار جذاب خانواده موفق 3 که قرار است به همت موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات در شرق تهران و در مجموعه فرهنگسرای اشراق برگزار شود. سمیناری که در امتداد مسیر فعالیت‌های فرهنگی موسسه گسترش قرار دارد و بی شک نکته‌هایی طلایی را در مسیر خلق یک خانواده آرام، با نشاط و سرشار از انرژی مثبت به همراه خواهد داشت.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات