“ترکیب بندی در عکاسی” کتاب مفید لوری اکسل در زمینه خلق عکس،از تصویری ساده تا یک شاهکار هنری توسط انتشارات کتاب آبان به چاپ رسیده است.اثر حاضر فقط یک کتاب تخصصی و پیچیده نیست بلکه سرشار از آموزه‌ها و نکاتی است که هم برای دانشجویان هنر مفیدند و هم افرادی که خواهان دستیابی به درک درست و آگاهانه‌ای از مفاهیم عکاسانه‌اند.کتاب در 10 فصل تمامی پایه‌ها و اصول هنر عکاسی از ابزارها و نور و رنگ وروابط فضایی و مکانی گرفته تا عکاسی سیاه و سفید و تکنیک‌های ترکیب‌بندی بهتر را مورد بررسی قرار می‌دهد.مثلا در فصل پنجم،نویسنده واکاوی دقیقی از مفهوم رنگ‌بندی در عکاسی ارائه می‌دهد و نسبت به اهمیت درک مفهوم رنگ و نقش بنیادین آن در ایجاد تصاویری پویا، نکاتی طلایی را بیان می‌کند.اثر حاضر با همکاری جان بتدروف،دروید برومر و استیو سیمون نگاشته شده و امیرحکمت حکیمی آن را به فارسی ترجمه کرده است.ترکیب بندی در عکاسی در 268 صفحه با قطع خشتی به چاپ رسیده و قیمت آن 65 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید