نمایشنامه چوب بدستهای وَرَزیل اثر غلامحسین ساعدی به همت انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است.وقتی گرازها به زمین‌های ورزیل حمله می‌کنند، مردم تصمیم می‌گیرند برای کشتن گرازها و دفع بلا شکارچی استخدام کنند و این گونه موسیو وارد ورزیل می‌شود…

ساعدی در نمایشنامه درخشان چوب بدستهای ورزیل با زبان استعاری خاص خود این‌بار نمایش‌نامه‌ای بر پایه نقد استعمار نوشته که جزو مهمترین نمایشنامه‌های این نویسنده بزرگ تاریخ ادبیات ایران نیز هست. چاپ چهارم چوب بدستهای وَرَزیل هم اکنون به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید