هنر عشق ورزیدن اثر مهم اریک فروم به همت نشر مروارید تجدید چاپ شده است.به اعتقاد فروم، عشق احساسی نیست که هرکس، صرف نظر از مرحله بلوغ خود بتواند به آسانی گرفتار آن شود بلکه عشق ورزیدن در حقیقت یک هنر است.این کتاب می‌خواهد اثبات کند که اگر آدمی همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی بهره باشد، از عشق فردی خرسند نخواهد شد.در فرهنگهایی که این صفات نادرند، کسب استعداد مهر ورزیدن نیز بناچار در حکم موفقیتی نادر خواهد بود. چاپ سی و سوم کتاب حاضر با قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید