نمایشنامه کالیگولا اثر آلبر کامو به همت نشر مجید تجدید چاپ شده است. کالیگولا را می‌توان از جمله مهمترین نمایشنامه‌های کامو دانست که در سال 1944 به چاپ رسید. کالیگولا امپراتور رومی، بسیار جوان بود که بر تخت سلطنت نشست اما خیلی زود در اثر فعل و انفعالاتی دچار جنون و پریشان احوالی شد و این مسئله تا بدان جا پیش رفت که این امپراتور رومی در نهایت به خودویرانگری رسید.

 

نمایشنامه کالیگولا بارها در کشورمان نیز اجرا شده است و از جمله کارگردانانی که این اثر کامو را به روی صحنه آورده‌اند می‌توان به قطب‌الدین صادقی، همایون غنی زاده و آتیلا پسیانی اشاره کرد.

ترجمه پرویز شهدی از کالیگولا با قیمت 16 هزار تومان عرضه شده است.

برای مشاهده کتاب کالیگولا در فروشگاه کلیک کنید

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات