نادیا نخستین رمان سوررئالیستی تاریخ ادبیات با ترجمه کاوه میرعباسی به همت نشر افق تجدید چاپ و مجددا به کتابفروشی‌ها بازگشته است. آندره برتون در سال 1919 به جنبش دادا علاقمند می‌شود و به آن می‌پیوندد اما در سال 1924 از جنبش دادا جدا شده و جنبش سوررئالیسم را بنیان گذاری و بیانیه‌ی سوررئالیسم را منتشر می‌کند. آثار خلق شده از سوی پیروان مکتب سوررئالیسم در ادبیات و هنر بعدها مورد توجه و علاقه هنردوستان در سراسر جهان قرار گرفت و رمان نادیا به عنوان اولین رمان این مکتب با موجی از تحسین‌ها مواجه شد. نادیا با یک سوال آغاز می‌شود: “من کی هستم؟” و در ادامه مسیر رمان با زن جوانی به نام نادیا آشنا می‌شویم و تصویرهای سوررئال اثر آرام آرام شکل می‌گیرند. چاپ هفتم نادیا با قیمت 19 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید