کی پنیر مرا جا به جا کرد؟ اثر دکتر اسپنسر جانسون از مهمترین کتابهای حوزه روانشناسی فردی در زمینه نترسیدن از تغییر در راستای حرکت رو به جلوست.اسپنسر جانسون در قالب یک داستان کوتاه نمادین، سرنوشت چهار شخصیت (دو موش به نامهای اسنیف و اسکری و دو انسان به نامهای هو و هم) را بازگو می‌کند.اسنیف و اسکری ضمن بهره بردن از موقعیت فعلی همواره شرایط و تغییرات کوچک را بررسی میکنند و  خود را هر لحظه برای شرایط جدید آماده می‌کنند و از آنسو هو و هم چنان به شرایط عادت میکنند و شرایط فعلی را دائمی می‌دانند که هر تغییری (به خصوص برای هم)چیزی است معادل فاجعه! اسپنسر جانسون با هر یک از شخصیت‌هایش گونه‌ای از نحوه‌ی رفتاری را در موقعیت‌های خاص به تصویر می‌کشد.این کتاب در زبان فارسی توسط مترجمین و ناشرین گوناگون بارها چاپ شده که یکی از بهترین ترجمه‌ها از این اثر، ترجمه لعیا عندلیب می‌باشد که نشر ذهن آویز آن را چاپ کرده است.نشر ذهن آویز چاپ جدید این کتاب را با جلد نرم و قیمت 7 هزار تومان به بازار نشر عرضه کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید