وزن چیزها اثر جین کازز و با ترجمه عباس مخبر توسط نشر بان تجدید چاپ شده است. برای آنکه زندگی خوبی داشته باشیم چه چیز را باید هدف بگیریم؟ این سوال بزرگی است که حتا کوشش برای پاسخ‌گویی به آن گستاخانه به نظر می‌رسد.صرف نظر از اینکه کدام شرایط فردی در وهله‌ی نخست ما را به فکر کردن وامی‌دارد، بررسی وضعیت خاص ما در زندگی به تاملاتی درباره‌ی خوب و بد،ممکن و ناممکن و اولویت بالا و پایین منجر می‌شود. این کتاب در پرتو آنچه در این باره گفته شده، آنچه می‌توانست گفته شود و آنچه در برابر شاهد و برهان به بهترین وجه پاسخ می‌دهد، مسائل گوناگون را بررسی می‌کند. چاپ سوم وزن چیزها با قیمت 24 هزار تومان به کتابفروشی‌ها بازگشته است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید