رمان کوتاه عاشقانه/فلسفی داستایفسکی یعنی شبهای روشن توسط نشر ماهی تجدید چاپ شده است.شبهای روشن مخلوق دوران جوانی داستایفسکی است.این کتاب شرح اشتیاق جوانی رویا پرداز است که زندگی را در تنهایی به سر می‌کند و هر آن با نگاهش به دنبال گمشده‌ی خود است،تا اینکه در نهایت در دل شهر با دوشیزه‌ای برخورد می‌کند که او نیز عاشق و شیداست و جوان قصه‌ی داستایفسکی تصور می‌کند ایام تنهایی‌اش به سر آمده…

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

همین حالا شروع کنید و داستان زندگی‌تان را بگویید! من دستپاچه شدم و با تعجب گفتم:داستان زندگی‌ام؟چه داستانی؟کی به شما گفته که زندگی من داستانی دارد؟من هیچ داستانی ندارم که…

حرفم را برید که:چطور زندگی‌تان داستانی ندارد؟پس چجور زندگی کرده‌اید؟

چطور ندارد! بی داستان! همینطور! به قول معروف دیمی! تک و تنها! مطلقا تنها! شما می‌فهمید “تنها” یعنی چه؟

چاپ جدید شبهای روشن با قیمت 7 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید