دست‌های آلوده نمایشنامه ژان پل سارتر توسط نشر پارسه تجدید چاپ شد.این نمایشنامه که در سال 1948 منتشر شده در زمره مهمترین نمایشنامه‌های سارتر است.سارتر که از فرم رمان،نمایشنامه،جستار و… در راستای اشاعه تفکرات فلسفی خود بهره می‌گرفت،در این اثر و در قالب یک درام 7 پرده‌ای توانسته چالش خود با نحله‌های  سیاسی فرانسوی را به یک وضعیت با ثبات برساند.سارتر معتقد است هر نحله‌ای بدون تفکر اگزیستانسیالیسم در نهایت چیزی است عقیم و ناکارآمد.ترجمه قاسم صنعوی از این نمایشنامه با قیمت 20 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید