چاپ جدید کتاب تبار شناسی اخلاق،اثر مهم فردریش نیچه به همت نشر آگه به بازار نشر عرضه شده است.نیچه در این کتاب پیرامون ریشه‌ها و خاستگاه‌های اصول اخلاقی فلسفه ورزی می‌کند.به شکل کلی در طول تاریخ دو نوع اخلاق وجود داشته است، اخلاق قدرتمندان که بر اساس قدرت خود دست به هر عملی زده و برای آنها منشا هر عملی “خواست” شان بوده است و اخلاق ضعفا، که آنها هر آنچه را که قدرتمندان خوب می‌پنداشتند اینان شر می‌نامیدند و بالعکس.نمونه‌ی اخلاقگرایان والا شهروندان روم و نمونه اخلاقیون ضعفا یهودیان،کلیسای مسیحیت و تازه به قدرت رسیده‌ها هستند.نیچه در این اثر جنجالی دست به نقادی تند و تیزی علیه اخلاق ضعفا می‌زند.تبارشناسی اخلاق را داریوش آشوری ترجمه کرده و قیمت آن 15 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید