بازی‌ها اثر اریک برن در زمینه روانشناسی روابط انسانی به همت نشر ذهن آویز تجدید چاپ شده است. بازی‌ها در واقع یک سلسله مراودات است که بین افراد و برای برقراری ارتباط به کار می‌روند. تمام اعمال متقابل انسان‌ها طبق بازی‌های مرسوم و آدابی که از دل این بازی‌ها بیرون آمده انجام می‌شود و اصولا می‌توان گفت تمام رفتارهای اجتماعی و حتی گاه خصوصی انسان‌ها بازی است. برن در این اثر به تحلیل این بازی‌ها و روابط بین انسان‌ها می‌پردازد. چاپ بیست و ششم بازی‌ها با ترجمه اسماعیل فصیح با قیمت 14 هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید