بدترین کابوس یک عاشق واصل همان است که صبح از خواب برخیزد و ببیند که همه داستان عشقش رویایی بیش نبوده…و من در مغازله‌های عاشقانه شنیده‌ام که دلدادگان نشانی‌هایشان را با هم مرور می‌کنند تا صبح روز بعد اگر خود را برخاسته از خوابی نوشین یافتند در دنیای حقیقی به جستجوی یکدیگر برخیزند.

این بخشی از رمان باده‌ی کهن اثر اسماعیل فصیح است که نشر ذهن آویز اقدام به تجدید چاپ این کتاب نموده.اسماعیل فصیح داستان نویس معاصر ایران بود که رمانهایی چون داستان جاوید،شراب خام و ثریا در اغماء از مهمترین آثار پرونده کاریش هستند.چاپ هفتم باده‌ی کهن در 232 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده و قیمت آن 18 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید