رمان “عامه پسند” اثر محبوب چارلز بوکوفسکی با ترجمه پیمان خاکسار به همت نشر چشمه تجدید چاپ شده است. کارآگاه پیر و نه چندان باهوشی به نام نیکی بلان، ضد قهرمان مرکزی این رمان بوکوفسکی است. مشتری ئی به نام بانوی مرگ روزی از بلان درخواست می‌کند که سلین را پیدا کند اما سلین نویسنده‌ی فرانسوی است که چند سال پیش مرده اما بانوی مرگ اصرار دارد که بلان او را پیدا کند! در نهایت چه خواهد شد؟!

چاپ بیستم عامه پسند با قیمت 18 هزار تومان تجدید چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید