اتاق شماره 6، مجموعه داستان خواندنی و مهم آنتوان چخوف به همت نشر هرمس تجدید چاپ شده است.چخوف در اتاق شماره 6 از دریچه  نقد اجتماعی و با استفاده از نگاه شوخ چخوفی به سراغ شخصیت‌های خود می‌رود و باز هم قصه‌های جذابی خلق می‌کند.چاپ سوم این کتاب با قیمت 9 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید