تا ساعاتی دیگر و از راس ساعت 16، سمینار خانواده موفق 4 به همت موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات و به میزبانی فرهنگسرای اشراق آغاز خواهد شد…