کتاب تئاتر خیابانی شامل نگاهی تاریخی بر یکی از پدیده‌های محبوبِ هنری قرن بیستم در عرصه هنر نمایش به همت نشر نودا به چاپ رسیده است.در روند تحولات نمایشی دهه‌های پر جوش و خروش قرن بیستم در غرب،گروه‌های تئاتری متعددی به وجود آمدند که متاثر از جریان‌های تاریخی و سیاسی قرن از این هنر به مثابه وسیله‌ای موثر استفاده کردند تا نگرش‌های انتقادی-اجتماعی درباره‎ی مسائل گوناگون را در دوره‌های مختلف ارائه کنند.در این کتاب بدون اینکه قصد ورود به مباحث نظری تئاتر و یا سعی در اثبات نظریه‌هایی مانند:تئاتر متکی بر متن،یا تئاتر بدون متن و غیره باشد،به معرفی نوع دیگری از هنر نمایش که بنا بر شرایط حاکم بر زندگی در قرن بیستم و بیست‌ویکم شکل گرفته است یعنی تئاتر خیابانی و زیر مجموعه‌های آن پرداخته می‌شود تا برای آنان که در جست‌وجوی روش‌های متفاوت برای فعالیت در حوزه‌ی این هنر هستند قابل استفاده باشد.تئاتر خیابانی-روند تغییر محیط قراردادی نمایش،به قلم فریندخت زاهدی نگاشته شده و کتاب حاضر در 192 صفحه،قطع رقعی،جلد نرم و با قیمت 16 هزار تومان چاپ و عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید