گذر روزگاران همواره با بی خردی های ریز و درشت سیاستمداران در نقاط مختلف دنیا همراه بوده است.از همان زمان باستان که سیاستمداران تروا، جنگی که در آن بر یونانیان پیروز شده بودند،در اثر بی خردی و پذیرفتن اسب چوبینی که تصور می‌کردند هدیه‌ای از لشکر شکست خورده است! به حریف واگذار کردند و برد را با باخت تعویض کردند.تا جنگی که در دهه شصت میلادی ایالات متحده با نابخردی، خود را در آن درگیر کرد:یعنی جنگ ویتنام که در جهان دو قطبی آن زمان برای ایالات متحده تبدیل به جنگ فرسایشی و بسیار سیاهی شد.باربارا تاکمن با دستاویز قرادادن این دو نقطه تاریخی به عنوان شمایل پررنگ بی خردی فرمانروایان در دو دوره باستان و معاصر به بررسی روایت این بی خردی‌ها در دل تاریخ پرداخته است.تاکمن سوء تدبیر در حکومت را نتیجه چهار عامل،استبداد یا ظلم و فشار،جاه طلبی بیش از حد،بی کفایتی یا انحطاط و بی خردی یا اصرار در کژ اندیشی می‌داند و در کتاب خود به برخی مواجهات اهل سیاست از منظر چهارم که همان بی خردی است پرداخته است.به اعتقاد تاکمن،بی خردی زمان و مکان نمی‌شناسد و نوع خانمان برانداز آن!محصول نوعی اخلاق است که تنها در قدرت شکل می‌گیرد.تاریخ بی خردی را نشر کارنامه در قطع وزیری و با جلد سخت منتشر کرده و قیمت آن 70 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید