تصاویری که غاده السمان در رمان بیروت 75 از بیروت در آستانه جنگ داخلی ارائه می‌دهد در عین هولناک بودن، واجد نگاه هنرمندانه‌ی او به جزئیات مهم در ساخت تصاویر در ادبیات است. غاده السمان در کشورمان از آنجا که بیشتر، اشعارش به فارسی ترجمه شده بود بیشتر به عنوان شاعر شناخته شده است اما او در پرونده کاری‌اش رمانهای قابل توجهی نیز  دارد.بیروت 75 که نخستین رمان اوست در بردارنده نگاه تیزبینانه غاده السمان به مسائل و معضلات اجتماعی است. تعصبات قومی و قبیله‌ای ، بی‌خیالی و بی‌مسئولیتی طبقه مرفه و در مقابل، زندگی فقیرانه و پر از بدبختی و مشکلات این کشور و بسیاری از جزئیات به خوبی با قلم غاده السمان پرداخته شده اند. از غاده السمان پیشتر کتاب‌های در بند کردن رنگین کمان (نشر چشمه)، غمنامه ای برای یاسمن ها (نشر چشمه)، دوران عاشقی (گل آذین) و ابدیت، لحظه عشق (نشر چشمه) منتشر شده بود.بیروت 75 با ترجمه سمیه آقاجانی منتشر شده و قیمت آن 8500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید