در این که بوف کور یکی از مهمترین رمانهای تاریخ ادبیات پارسی است تردیدی نیست اما بنا به گفته‌ی محمود نیکبخت مولف کتاب بوطیقای بوف کور،این اثر در طول زمان به شکل مدام درگیر خوانش‌های غلطی بوده است.نیکبخت بخشی از این خوانش‌های غلط را ناشی از مسائل تکنیکی صنعت چاپ در آن زمانها می‌د‌اند و معتقد است عدم توجه به علایم نگارشی نسخه ی دست نویس هدایت،سبب ساز اشتباه در فهم و خوانش بوف کور شده است.حالا محمود نیکبخت خود دست به یک پژوهش مهم و مسئله مند نسبت به این اثر بزرگ زده است.هر چند بوف کور از حیث تعدد نقد و بررسیهایی که بر آن نوشته شده یکی از کم نظیرترین آثار در حوزه ادبیات ایران است.اما اثر حاضر سعی دارد تا طرحی نو دراندازد. کتاب دربرگیرنده‌ی دو بخش اصلی است: بخش اول در فصل‌های گوناگون با روایت‌شناسی تک‌گویی درونی راوی و با شناخت عناصر مسلط بر متن، راهی به قوانین غالب بر متن و چگونگی تکنیک و ساختار متن می‌گشاید؛ بوطیقایی که نشان‌دهنده‌ی روایت روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور است. در بخش دوم به چگونگی برخی از نقد و نظرهایی پرداخته شده که در شش دهه‌ی گذشته با نیت بررسی بوف کور منتشر شده‌اند. نوشته‌هایی که از سال 1330 تا همین چند سال پیش انتشار یافته‌اند و بررسی آن‌ها می‌تواند نمایی از چگونگی فرایند نقد در ادبیات معاصر باشد.کتاب “بوطیقای بوف کور” به همت نشر گمان در 256 صفحه با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 17500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید