رمان برفک یکی از مهم‌ترین آثار پرونده کاری دان دلیلو توسط نشر چشمه به چاپ سوم رسیده و روانه‌ی کتابفروشی‌ها شده است.برفک روحِ مصرف گرایی در جامعه‌ی جهانی امروز  و همچنین سلطه‌ی فراگیر رسانه‌ها را بررسی و در قالب شخصیت‌ها و قصه‌اش این مسائل را مورد نقد قرار می‌دهد.بیشتر بخش‌های رمان در فضای دانشگاه می‌گذرد و جغرافیای این محیط در خلق موقعیت‌های بامزه کارکرد پر رنگی داشته است.برفک را پیمان خاکسار ترجمه کرده و نشر چشمه چاپ جدید این کتاب را با قیمت 29 هزار تومان عرضه کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید