کتاب “درباره نظریه‌ دیدگاهِ فمینیستی” اثر نانسی هارتسوک از مجموعه کتاب‌های سیاه انتشارات خرد سرخ چاپ و روانه بازار نشر شده است. معرفت فمینیستی که زمانی قرار بود علیه تبعیض، برابری خواهانه و آزادی خواهانه باشد خود ظاهرا تبدیل به شکلی بدوی از نگره‌های تبعیض آمیز شده است. فمینیسم جنبشی است که در طول زمان دچار دگرگونی‌ها و تغییر مسیرهای متعددی شده است. در طول زمانی بیش از یک قرن، جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان قرار داده بود. جوهره فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. اما وضعیت اکنون این جنبش چگونه است؟

درباره نظریه دیدگاهِ فمینیستی توسط روزبه آقاجری ترجمه شده و اثر حاضر در 140 صفحه‌ی جیبی با جلد نرم و قیمت 8500 تومان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید