پوپولیسم چیست اثر یان-ورنر مولر به همت نشر بیدگل به چاپ رسیده است.این روزها همه از “پوپولیسم” حرف می‌زنند و خیلی‌ها برچسب “پوپولیسم” می‌خورند.از هوگو چاوز گرفته تا سیلویو برلوسکونی، دانلد ترامپ و خیلی‌های دیگر.ولی به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌داند پوپولیسم دقیقا چیست و پوپولیست دقیقا چه کسی است و چه ویژگی‌هایی دارد.به قول ورنر: آیا ممکن نیست که پوپولیست صرفا یک سیاست‌مدار موفق باشد که ما دوستش نداریم؟ آیا انگ پوپولیسم خودش پوپولیستی نیست؟یا این که آیا ممکن نیست که دست آخر به قول کریستوفر لش،پوپولیسم در واقع ندای اصیل دموکراسی باشد؟

یان-ورنر مولر،اندیشمند سیاسی و استاد دانشگاه پرینستون که سال‌ها است در مورد پوپولیسم تحقیق می‌کند،در این کتاب موجز اما جامع، پاسخِ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر در مورد پوپولیسم را داده است و نشان‌مان داده که پوپولیسم چیست،پوپولیست کیست و با او و موجِ پوپولیسمی که اروپا و امریکا و در کل جهان را در برگرفته چه باید کرد.چرا که از هر منظر که بنگرید پوپولیسم خطری برای دموکراسی است،اما شناخت این خطر اولین گام در مقابله با آن است.

پوپولیسم چیست را بابک واحدی ترجمه کرده و اثر حاضر در 129 صفحه و جلد نرم به چاپ رسیده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید