ناصرالدین شاه را می‌توان از جالب توجه ترین شاهان قاجار دانست.او که  در سن 17 سالگی به تخت سلطنت رسید همواره ژست های قدر قدرتی می‌گرفت تا بدانجا که آنقدر خود را غرق در مظاهر قدرت می‌دید که تصور می‌کرد در مرکز کائنات است و ابر و خورشید و فلک صرفا به خاطر دستگاه پادشاهی او به گردش مشغولند و قضیه تا بدانجا پیش رفت که به لطف مراحم درباریان خود را قبله عالم نامید!کتاب قبله عالم که نشر کارنامه آن را چاپ کرده است بررسی جالب توجهی از زندگی و مسائل ناصر الدین شاه قاجار است،بیشتر بخشهای کتاب بر روی 40 سال اول زندگی ناصرالدین شاه تمرکز می‌کند،سالهای طوفانی و پر حادثه‌ای که زندگی قبله عالم را دستخوش حوادث عجیب و غریب و بعضا بامزه‌ای می‌کند.از نکات جالب توجه این کتاب توجه زیاد نویسنده به روابط خانوادگی شاه (نظیر ارتباط با مادر، همسران و فرزندان) و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت شاه و تبدیل او از یک نوجوان آرمانگرا و دست پرورده امیر کبیر به یک سلطان مستبد و در عین حال با روح هنرمندانه و نگاه سنتی به دنیای مدرن است.این کتاب را حسن کامشاد ترجمه کرده و قیمت آن 46 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید