نشر گمان در ادامه‌ چاپ مجموعه تجربه و هنر زندگی،شماره 22 این مجموعه را با عنوان بالکان اکسپرس به بازار نشر عرضه کرده است.این مجموعه که به سردبیری خشایار دیهیمی منتشر می‌شود قرار است فلسفه را از یک رشته دانشگاهی صرف خارج کرده و از دید عملی و در جریان روند زندگی به آن بپردازذ.بالکان اکسپرس نگاهی دارد به منطقه پر اتفاق بالکان در اروپا و از دل تاریخ و فلسفه به بررسی جنگ‌ها و معضلات این خطه می‌پردازد.پیشتر از اسلاونکا دراکولیچ دو شماره با نام‌های کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم و کافه اروپا در همین مجموعه چاپ شده بود که عنوان نخست به معضلات زنان در جریان دوره کمونیسم در اروپای شرقی می‌پرداخت و کافه اروپا نیز به کاستی‌ها و کمبودهای کشورهای اروپای شرقی تحت ایدئولوژی کمونیسم نگاهی فلسفی داشت.بالکان اکسپرس با ترجمه سونا انزابی نژاد در قطع پالتویی و با قیمت 16500 تومان به بازار نشر عرضه شده است.‍‍

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش کتاب بالکان اکسپرس کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب کافه اروپا کلیک کنید