انتشارات گل آذین ترجمه‌ی جدیدی از فاوست گوته به بازار نشر عرضه کرده است. بر اساس یک افسانه آلمانی، فاوست انسانی موفق ولی ناراضی از زندگی است که در یک معامله و در قبال دانش نامحدود و لذات دنیوی روحش را به شیطان می‌فروشد! این افسانه تاکنون منبع اقتباس‌های مهمی در تاریخ هنر و ادبیات بوده است که یکی از مهمترین آنها اقتباس گوته در قالب یک نمایشنامه‌ی 5 پرده‌ای است.فاوست گوته پیشتر دو بار و از زبان فرانسه به فارسی برگردان شده بود که این بار سعید جوزی به شکل مستقیم و بی واسطه آن را از زبان آلمانی ترجمه کرده است.فاوست گوته در قطع وزیری، با جلد سخت و به قیمت 85 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش کلیک کنید

555