کتاب‌های «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک، «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون و «جامعه‌شناسی فرهنگی» نوشته فرهاد امام جمعه در صدر پرفروش‌ترین آثار حوزه علوم انسانی در هفته اول خرداد ماه قرار گرفتند.

بازار کتاب‌های حوزه علوم انسانی در هفته گذشته با استقبال از کتاب «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک همراه بود. این کتاب که با ترجمه هرمز عبداللهی از سوی انتشارات چشمه راهی بازار کتاب شده است، به واسطه جامع بودن و تسلط بر تمامی وجوه فکری و تاریخی آنارشیسم، قابلیت زدودن نگرش‌های نادرست را از ذهن مخاطبانش دارد. وودکاک با تکیه بر احاطه نظری و تجربه عملی خود، یکی از برجسته‌ترین بررسی‌های نظری و تاریخی درباره اندیشه‌ها و جنبش‌های «طرف‌دار اختیار» را تالیف کرده است. هرمز عبداللهی به همت نشر چشمه این کتاب را ترجمه و منتشر نموده است.

در میان جنبش‌ها و آموزه های مختلف سیاسی_اجتماعی که رویکردی نظری دارند، آنارشیسم، گاه به واسطه تضادهای درونی خود و گاه به واسطه تنوع جریان‌ها و سیرتاریخی پر‌تلاطم آن، دچار بدفهمی و برداشت‌های غلط فراوانی بوده است. کتاب «آنارشیسم» که یکی از برجسته‌ترین بررسی‌های نظری و تاریخی درباره‏ اندیشه‌ها و جنبش‌های «طرف‌دار اختیار» است، در هفته گذشته در صدر فهرست پرفروش‌های بازار کتاب تهران قرار گرفت.

اما جایگاه دوم این فهرست به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون اختصاص یافت. محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور برگردان این اثر به فارسی را بر عهده داشتند وآن را از طریق انتشارات روزنه راهی بازار کتاب کردند. دارون عجم اوغلو و رابینسون قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند. عجم اوغلو و رابینسون بر مبنای پانزده سال مطالعه برروی منابع اصلی به شواهد تاریخی فوق‌العاده‌ای از امپراطوری رم، دولت – شهرهای مایا و نیز دوران قرون وسطی، اتحادیه جماهیر شوروی و آفریقا نظم می‌بخشند تا نظریه اقتصاد سیاسی تازه‌ای بنا کند که ارتباطی وسیع با پرسش‌های سترگ امروزین دارد.

«جامعه‌شناسی فرهنگی» نوشته فرهاد امام جمعه از نشر بهمن برنا نیز از دیگر کتاب‌های مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه علوم انسانی بوده که در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است. نگارنده در کتاب حاضر فرهنگ را از دید جامعه شناسی بررسی و مباحثی از این دست را مطرح کرده است: تقارن  شناخت جامعه با شناخت خداوند، پایگاه انسان در جامعه و فرهنگ، فرهنگ و ساخت اجتماعی، ارزشها و هنجارهای فرهنگی در قرآن کریم، مکانیزم خودکار کیفر و مجازات اجتماعی، ساختار ذهنی، تقابلی و نسبی ارزشها‏، و پیوستار معنایی عفت.

همچنین «هنر شفاف اندیشیدن» نوشته رولف دوبلی با ترجمه عادل فردوسی‌پور از نشر چشمه، «پوپولیسم ایرانی» نوشته علی سرزعیم از نشر کرگدن، «چهار میثاق» نوشته دون میگوئل روئیز با ترجمه دل آرا قهرمان از نشر پیکان، «در ستایش بطالت» نوشته برتراند راسل با ترجمه محمدرضا خانی از نشر نیلوفر، «نامه‌های روسی» نوشته آستولف لویی با ترجمه باقر پرهام از نشر مرکز، «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» نوشته سعید مدنی فرخی از نشر کتاب پارسه و «انسان در جستجوی معنی» نوشته ویکتور فرانک با ترجمه نصرت صادقیان از نشر درسا دیگر آثار حاضر در فهرست 10 کتاب پرفروش بازار کتاب‌های حوزه علوم انسانی در هفته گذشته بودند.

 
 
ردیف عنوان نویسنده/ مترجم ناشر قیمت (تومان) درباره کتاب
1 آنارشیسم جرج وودکاک/ هرمز عبداللهی چشمه 42000 ارائه نگرشی درست و جامع درباره وجوه فکری و تاریخی آنارشیسم
2 چرا ملت‌ها شکست می‌خورند دارون عجم اوغلو، جیمز رابینسون/
محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور
روزنه 40000 ارائه نظریه‌ای مبنی بر اینکه نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند
3 جامعه‌شناسی فرهنگی فرهاد امام جمعه بهمن برنا 15000 بررسی فرهنگ از دید جامعه‌شناسی و بیان کردن مباحث مرتبط
4 هنر شفاف اندیشیدن رولف دوبلی/ عادل فردوسی‌پور چشمه 25000 اثری درباره مدیریت روابط و روان‌شناسی خطاهای رفتاری
5 پوپولیسم ایرانی علی سرزعیم کرگدن 33000 بررسی و تحلیل کیفیت دوره حکمرانی محمود احمدی نژد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی
6 چهار میثاق دون میگوئل روئیز/ دل آرا قهرمان پیکان 12000 تجربیات و اندیشه های مردی از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی درباره خرد باستانی
7 در ستایش بطالت برتراند راسل/ محمدرضا خانی نیلوفر 3000 برتراند راسل در این کتاب نگاهی انتقادی نسبت به کار و انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد
8 نامه‌های روسی آستولف لویی/ باقر پرهام مرکز 35500 یک سفرنامه درباره حکومت تزار نیکلای اول که پس از انتشار از سوی حکومت وقت شوروی ممنوع اعلام شد
9 جامعه‌شناسی روسپی‌گری سعید مدنی فرخی کتاب پارسه 35000 مروری تاریخی بر وضعیت روسپی‌گری در ایران و جهان و قوانین مرتبط با آن توسط سعید مدنی و همکارانش
10 انسان در جستجوی معنی ویکتور فرانک/ نصرت صادقیان درسا 14000 نویسنده در این کتاب سعی دارد بگوید که اگر زندگی یعنی رنج بردن، پس باید برای زنده ماندن بهتر است معنایی در رنج بردن بیابیم

این گزارش بر اساس آمار فروش کتاب‌فروشی‌های شهر کتاب مرکزی، شهر کتاب ابن‌سینا، شهر کتاب شهید بهشتی، چشمه‌ کریمخان، چشمه آرن، افق، امیرکبیر، دف، مرکز، جیحون، همیشه و فراموشی تنظیم شده است.

برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران “ایبنا”