کتاب‌های «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک، «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون و «جامعه‌شناسی فرهنگی» نوشته فرهاد امام جمعه در صدر پرفروش‌ترین آثار حوزه علوم انسانی در هفته اول خرداد ماه قرار گرفتند.

بازار کتاب‌های حوزه علوم انسانی در هفته گذشته با استقبال از کتاب «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک همراه بود. این کتاب که با ترجمه هرمز عبداللهی از سوی انتشارات چشمه راهی بازار کتاب شده است، به واسطه جامع بودن و تسلط بر تمامی وجوه فکری و تاریخی آنارشیسم، قابلیت زدودن نگرش‌های نادرست را از ذهن مخاطبانش دارد. وودکاک با تکیه بر احاطه نظری و تجربه عملی خود، یکی از برجسته‌ترین بررسی‌های نظری و تاریخی درباره اندیشه‌ها و جنبش‌های «طرف‌دار اختیار» را تالیف کرده است. هرمز عبداللهی به همت نشر چشمه این کتاب را ترجمه و منتشر نموده است.

در میان جنبش‌ها و آموزه های مختلف سیاسی_اجتماعی که رویکردی نظری دارند، آنارشیسم، گاه به واسطه تضادهای درونی خود و گاه به واسطه تنوع جریان‌ها و سیرتاریخی پر‌تلاطم آن، دچار بدفهمی و برداشت‌های غلط فراوانی بوده است. کتاب «آنارشیسم» که یکی از برجسته‌ترین بررسی‌های نظری و تاریخی درباره‏ اندیشه‌ها و جنبش‌های «طرف‌دار اختیار» است، در هفته گذشته در صدر فهرست پرفروش‌های بازار کتاب تهران قرار گرفت.

اما جایگاه دوم این فهرست به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون اختصاص یافت. محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور برگردان این اثر به فارسی را بر عهده داشتند وآن را از طریق انتشارات روزنه راهی بازار کتاب کردند. دارون عجم اوغلو و رابینسون قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند. عجم اوغلو و رابینسون بر مبنای پانزده سال مطالعه برروی منابع اصلی به شواهد تاریخی فوق‌العاده‌ای از امپراطوری رم، دولت – شهرهای مایا و نیز دوران قرون وسطی، اتحادیه جماهیر شوروی و آفریقا نظم می‌بخشند تا نظریه اقتصاد سیاسی تازه‌ای بنا کند که ارتباطی وسیع با پرسش‌های سترگ امروزین دارد.

«جامعه‌شناسی فرهنگی» نوشته فرهاد امام جمعه از نشر بهمن برنا نیز از دیگر کتاب‌های مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه علوم انسانی بوده که در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است. نگارنده در کتاب حاضر فرهنگ را از دید جامعه شناسی بررسی و مباحثی از این دست را مطرح کرده است: تقارن  شناخت جامعه با شناخت خداوند، پایگاه انسان در جامعه و فرهنگ، فرهنگ و ساخت اجتماعی، ارزشها و هنجارهای فرهنگی در قرآن کریم، مکانیزم خودکار کیفر و مجازات اجتماعی، ساختار ذهنی، تقابلی و نسبی ارزشها‏، و پیوستار معنایی عفت.

همچنین «هنر شفاف اندیشیدن» نوشته رولف دوبلی با ترجمه عادل فردوسی‌پور از نشر چشمه، «پوپولیسم ایرانی» نوشته علی سرزعیم از نشر کرگدن، «چهار میثاق» نوشته دون میگوئل روئیز با ترجمه دل آرا قهرمان از نشر پیکان، «در ستایش بطالت» نوشته برتراند راسل با ترجمه محمدرضا خانی از نشر نیلوفر، «نامه‌های روسی» نوشته آستولف لویی با ترجمه باقر پرهام از نشر مرکز، «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» نوشته سعید مدنی فرخی از نشر کتاب پارسه و «انسان در جستجوی معنی» نوشته ویکتور فرانک با ترجمه نصرت صادقیان از نشر درسا دیگر آثار حاضر در فهرست 10 کتاب پرفروش بازار کتاب‌های حوزه علوم انسانی در هفته گذشته بودند.

 
 
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتاب
1آنارشیسمجرج وودکاک/ هرمز عبداللهیچشمه42000ارائه نگرشی درست و جامع درباره وجوه فکری و تاریخی آنارشیسم
2چرا ملت‌ها شکست می‌خورنددارون عجم اوغلو، جیمز رابینسون/
محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور
روزنه40000ارائه نظریه‌ای مبنی بر اینکه نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند
3جامعه‌شناسی فرهنگیفرهاد امام جمعهبهمن برنا15000بررسی فرهنگ از دید جامعه‌شناسی و بیان کردن مباحث مرتبط
4هنر شفاف اندیشیدنرولف دوبلی/ عادل فردوسی‌پورچشمه25000اثری درباره مدیریت روابط و روان‌شناسی خطاهای رفتاری
5پوپولیسم ایرانیعلی سرزعیمکرگدن33000بررسی و تحلیل کیفیت دوره حکمرانی محمود احمدی نژد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی
6چهار میثاقدون میگوئل روئیز/ دل آرا قهرمانپیکان12000تجربیات و اندیشه های مردی از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی درباره خرد باستانی
7در ستایش بطالتبرتراند راسل/ محمدرضا خانینیلوفر3000برتراند راسل در این کتاب نگاهی انتقادی نسبت به کار و انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد
8نامه‌های روسیآستولف لویی/ باقر پرهاممرکز35500یک سفرنامه درباره حکومت تزار نیکلای اول که پس از انتشار از سوی حکومت وقت شوروی ممنوع اعلام شد
9جامعه‌شناسی روسپی‌گریسعید مدنی فرخیکتاب پارسه35000مروری تاریخی بر وضعیت روسپی‌گری در ایران و جهان و قوانین مرتبط با آن توسط سعید مدنی و همکارانش
10انسان در جستجوی معنیویکتور فرانک/ نصرت صادقیاندرسا14000نویسنده در این کتاب سعی دارد بگوید که اگر زندگی یعنی رنج بردن، پس باید برای زنده ماندن بهتر است معنایی در رنج بردن بیابیم

این گزارش بر اساس آمار فروش کتاب‌فروشی‌های شهر کتاب مرکزی، شهر کتاب ابن‌سینا، شهر کتاب شهید بهشتی، چشمه‌ کریمخان، چشمه آرن، افق، امیرکبیر، دف، مرکز، جیحون، همیشه و فراموشی تنظیم شده است.

برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران “ایبنا”