مجموعه‌ی کامل شعرهای جیمز جویس به همراه مقاله شپش‌های اندیشه: سیاستِ جیمز جویس به همت انتشارات ماه و خورشید به چاپ رسیده است. “من فقط یک دلقک ایرلندی‌ام، بذله‌گوی بزرگ جهان!” این جمله‌ی جیمز جویسِ بزرگ، فارغ از بازی‌های زبانی خاصِ او، واجد بذله گویی همیشگی این نابغه‌ی ایرلندی است. در سال 1920 زمانی که تی.اس الیوت در پاریس به دیدن جویس آمد، کفش قهوه‌ای کهنه‌ای هم به او هدیه داد. بد لباسی و کثیفی جویس شهره‌ی عام و خاص بود و حتا همسرش نورا گفته است که در روزهای نخست آشنایی‌‌شان از این که جویس با آن سر و وضع به دیدارش می‌رفته خجالت می‌کشیده است. در اروپای سال‌های آغازین قرن بیستم، زمانی که شیک‌پوشی حتا برای فقیرترین اقشار هم اهمیتی به سزا داشت، جویس بی‌تردید بدلباس‌ترین و کثیف‌ترین نویسنده‌ی اروپا بود. اما با این اوصاف جایگاه والای این نویسنده‌ی ژنده‌پوش در تاریخ ادبیات چگونه به دست آمد؟

مجموعه اشعار جیمز جویس شاید کلید مناسبی برای ورود به جهان این نویسنده‌ی کلیشه گریز باشد. مجموعه حاضر به کوشش فرید قدمی گردآوری و ترجمه و به انضمام یک مقاله خواندنی به چاپ رسیده است. کتاب حاضر در 144 صفحه‌ی پالتویی و با جلد نرم به چاپ رسیده و با قیمت 17 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید