از امیال و تراژدی‌هایش

تراژدی امیال،روانکاوی بوف کور صادق هدایت به همت نشر دیبایه عرضه شده است.پیرامون تحلیل بوف کور هدایت،یکی از مدرن‌ترین آثار ادبیات فارسی تاکنون تحلیل‌های متفاوتی نگاشته شده است،حالا رضا کاظم زاده بر پایه تحلیل روانکاوانه و منطق میل دست به تحلیلی متفاوت از این اثر بزرگ زده است.به اعتقاد رضا کاظم زاده،داستان بوف کور روایت یک تراژدی است:تراژدی امیال. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روایت بوف کور این است که تمام اطلاعات ما از دو ساحت روان راوی توسط خود او در اختیار ما قرار گرفته است.اثر حاضر از شش بخش تشکیل شده است.در بخش‌های متفاوت این کتاب، خواننده ابتدا به طور فشرده با شبکه‌ی تحلیلی-نظری روانکاوی برای فهم و ارائه‌ی نوعی تفسیر از اثر ادبی که به ویژه در این کتاب از آن بهره گرفته شده آشنا می‌شود و بخشهای بعدی به بررسی در زمانی و موضوعی بوف کور اختصاص یافته است.همچنین در فصل پنجم به مهمترین موتیف در بوف کور یعنی زن اثیری در فرهنگ و ادبیات ایرانی و غربی پرداخته شده و در آخرین فصل  ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده، معضل هویت مردانه در روان راوی واکاوی می‌شود.کتاب حاضر در قطع وزیری و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 30 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید